บริการบุคลากร
 


ปฏิทินปฎิบัติงาน


Link หน่วยงานอื่นๆ
 
 
เทศบาลแหลมฉบัง1
เทศบาลแหลมฉบัง3
 
 
 
 
 
 
 

      หน้าหลัก     โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

                ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา
                          ระบบโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา  แบ่งเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้ง - เช็ง พรประภา)
Laemchabang 2 Municipality (Foundation Tailong - Cheng Phonprapha) School

เลขที่ 58/3 หมู่ 9 ถนนเมืองใหม่เหนือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3840-0832 โทรสาร 0-3840-0832 หรือFacebook